לאור החלטת הממשלה על הידוק הסגר תשדר הקרן למורשת הכותל את תפילות ימי החול וחוה"מ סוכות – שחרית מנחה וערבית.
לשליחת שם לקדיש אנא רשום הודעה בה יש את שמו של הנפטר ושם האב של הנפטר בלבד (לדוג': פלוני בן אלמוני)
קדיש ייאמר על הנפטר עד יום רביעי (כולל) אם יש צורך להמשיך להגיד קדיש על הנפטר גם לאחר זמן זה יש להרשם מחדש.